Wie zijn wij

De stichting: Muziek en Meer in de IJmond

Muziek als basis voor verbinding

Stichting Muziek en Meer in de IJmond vormt een paraplu voor uiteenlopende culturele muziekprojecten met een maatschappelijk belang. De stichting zet zich in om structureel kwalitatieve en vernieuwende programma’s te organiseren, te faciliteren en deze laagdrempelig en toereikend te maken voor iedereen binnen de IJmond. Educatie, voorlichting, talentontwikkeling en het voorkomen van uitsluiting van zowel ouderen als jongeren aan deelname aan de lokale samenleving zijn hierbij vier belangrijke aandachtspunten en vormen een rode draad binnen de stichting. Daarnaast zal de stichting ook als platform fungeren waar culturele partners elkaar kunnen vinden en nieuwe verbindingen tot stand kunnen komen ter verbetering van de lokale samenwerking.
Wilt u meer weten?
Neem contact op