+31(0)628480547 info@muziekles-ijmuiden.nl

KIJK NU PROJECT GENESIS+ EN/OF PROJECT QUEEN TERUG
BESTEL VIDEOREGISTRATIE
Welkom bij

Muziek & Meer in de IJmond

Muzikaal, cultureel & maatschappelijk betrokken
Verbindend

Via muziek de verbinding zoeken tussen inwoners uit de IJmond (jong en oud) die om uiteenlopende redenen een achterstand ervaren met de maatschappij.

Betrokken

Met laagdrempelige muziekeducatie, culturele projecten en maatschappelijke programma’s, sociale uitsluiting van zowel jongeren als ouderen in de maatschappij preventief voorkomen en tegengaan.

Ondersteunend

De stichting levert tegen gereduceerd tarief en soms zelfs geheel kosteloos professionele geluidsapperatuur en muzikale ondersteuning ten behoeve van lokale initiatieven.

Educatief

De stichting ondersteunt educatieve instanties zoals Muziekschool Alphenaar Muziekles IJmuiden die wekelijks ruim 350 leerlingen en cursisten voorziet van kwalitatieve muzieklessen en deze voor een betaalbaar tarief aanbieden in de IJmond.

Over ons

Muziek als basis voor verbinding

Stichting Muziek en Meer in de IJmond vormt een paraplu voor uiteenlopende culturele muziekprojecten met een maatschappelijk belang. De stichting zet zich in om structureel kwalitatieve en vernieuwende programma’s te organiseren, te faciliteren en deze laagdrempelig en toereikend te maken voor iedereen binnen de IJmond.

Educatie, voorlichting, talentontwikkeling en het voorkomen van uitsluiting van zowel ouderen als jongeren aan deelname aan de lokale samenleving zijn hierbij vier belangrijke aandachtspunten en vormen een rode draad binnen de stichting. Daarnaast fungeert de stichting ook als platform waar culturele partners elkaar kunnen vinden en nieuwe verbindingen tot stand kunnen komen ter verbetering van de lokale samenwerking.

Onze programma's

Wilt u meer weten?
Neem contact op